371b0523d5
Snøsmelterør u/surstoffsperre 25x2,3mm a 200m
Art nr: 23414
På lager
Pris pr. meter.
Forpakning: 200m/rl (selges kun i hele ruller)
Rørdimensjon: 25x2,3mm
Maks driftstrykk: 6 bar
Maks kortvarig temperatur: 95 C
Maks langvarig temperatur: 70 C
Kryssbinding: Nei
Surstoffsperre: Nei


 21.88 inkl. mva
Bestill
Snøsmelterør u/surstoffsperre 25x2,3mm a 500m
Art nr: 23415
På lager
Pris pr. meter.
Forpakning: 500m/rl (selges kun i hele ruller)
Rørdimensjon: 25x2,3mm
Maks driftstrykk: 6 bar
Maks kortvarig temperatur: 95 C
Maks langvarig temperatur: 70 C
Kryssbinding: Nei
Surstoffsperre: Nei
 21.88 inkl. mva
Bestill
Snøsmeltestyring ET02 - 4550-EU28
Art nr: 23417
På lager
ET02 gir en økonomisk regulering av snøsmeltesystemer på utearealer, takrenner og i nedløpsrør. Isdannelse oppstår ved en kombinasjon av lav utetemperatur og fukt. ETO detekterer både temperatur og fukt, og aktiverer normalt snøsmeltesystemet ved forekomst av snø eller is. ETO kan benyttes for regulering av elektriske varmekabler og andre energisystemer.
Bakkeføler monteres i områder hvor problemer med snø eller is ofte forekommer. Følerens topp monteres i plant nivå med det omgivende areal. Følerkabel monteres i henhold til gjeldende forskrifter. Det anbefales at giverkabelen legges i rør. Utførlig monteringsanvisning medfølger produktet.

 7500.00 inkl. mva
Bestill

Markføler ETOG-55-US224 for ET02 (måler fukt og temp)
Art nr: 23417-1
På lager
 4625.00 inkl. mva
Bestill
Temperaturføler tur/returledning ETF-744/99 for ET02
Art nr: 23417-2
På lager
 750.00 inkl. mva
Bestill
Uteføler ETF-744/99 for ET02
Art nr: 23417-3
På lager
 937.50 inkl. mva
Bestill

Snøsmeltestyring ETR2-1550
Art nr: 23418
Levering etter nærmere avtale
ETR2 er en elektronisk 16A termostat for automatisk og energieffektiv styring av elektrisk is- og snøsmelting. Varmen aktiveres først ved deteksjon av en kombinasjon av temperatur og fukt. Justerbart innslagspunkt (0-10 grader) og ettervarme (0-5 timer). Monteres på DIN-skinne.
ETOG-55. Bakkeføler som detekterer temperatur og fukt
Måler både temperatur og fukt
Veldig enkel betjening
Justerbar ettervarme
Justerbart innslagspunkt
Kompatibel med flere følertyper


 3750.00 inkl. mva
Bestill
Markføler ETOR-55-US224 for ETR2-1550
Art nr: 23418-1
Levering etter nærmere avtale
 3750.00 inkl. mva
Bestill
Snøsmelte fordeler 1 1/2" - 2 kurser m/ flowvisning
Art nr: 23800
På lager

Tilkobling mateledning: 1 1/2" innv
Tilkobling snøsmelterør: 1" utv.g
Gjennomstrømningsmengde: 4-18 l/min
Sentermål rørtilkoblinger : 80mm


 7375.00 inkl. mva
Bestill

Snøsmelte fordeler 1 1/2" - 3 kurser m/ flowvisning
Art nr: 23802
På lager
Tilkobling mateledning: 1 1/2" innv
Tilkobling snøsmelterør: 1" utv.g
Gjennomstrømningsmengde: 4-18 l/min
Sentermål rørtilkoblinger : 80mm
 7875.17 inkl. mva
Bestill
Snøsmelte fordeler 1 1/2" - 4 kurser m/ flowvisning
Art nr: 23804
På lager
Tilkobling mateledning: 1 1/2" innv
Tilkobling snøsmelterør: 1" utv.g
Gjennomstrømningsmengde: 4-18 l/min
Sentermål rørtilkoblinger : 80mm
 8829.62 inkl. mva
Bestill
Snøsmelte fordeler 1 1/2" - 5 kurser m/ flowvisning
Art nr: 23806
På lager
Tilkobling mateledning: 1 1/2" innv
Tilkobling snøsmelterør: 1" utv.g
Gjennomstrømningsmengde: 4-18 l/min
Sentermål rørtilkoblinger : 80mm
 9426.09 inkl. mva
Bestill

Snøsmelte fordeler 1 1/2" - 6 kurser m/ flowvisning
Art nr: 23808
På lager
Tilkobling mateledning: 1 1/2" innv
Tilkobling snøsmelterør: 1" utv.g
Gjennomstrømningsmengde: 4-18 l/min
Sentermål rørtilkoblinger : 80mm
 10022.51 inkl. mva
Bestill
Veggkonsoll til snøsmeltefordeler
Art nr: 23830
På lager
 1437.50 inkl. mva
Bestill